Abona't ara

Fins a un 25% en abonaments de butaca fixa i un 35% en els populars

Ser abonat del Liceu és molt més que una manera avantatjosa d’apropar-se a la proposta artística del Liceu.

Ser abonat del Liceu significa donar suport a la cultura, la música, l’òpera, la ciutat i el país. Una experiència vital. Una vivència col·lectiva d’emocions intenses.

En la temporada dels 20 anys el Liceu vol promoure i facilitar l’accés als abonaments a tota la ciutadania.

Com a novetat, els abonaments de butaca fixa incorporen un descompte del 25% (en els torns de 12 funcions), un 20% (en els torns de 9 o 6 funcions) i un descompte especial del 35% en els abonaments populars (de 6 o 3 funcions).

A més, els abonats gaudiran d’un descompte del 20% durant tota la temporada per la compra de localitats addicionals a l’abonament.