Autisme (TEA)

El Gran Teatre del Liceu edita unes guies que pretenen ser una eina perquè les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista puguin millorar l’experiència de venir al Teatre. Amb aquest material el Liceu vol promoure una cultura inclusiva tenint en compte les necessitats de les persones amb autisme.  Les guies són pautes per treballar abans de l’assistència al Liceu a mode d’història anticipativa i seqüencial.

Desgarrega't les guies:

Fomentem l’accés de les persones amb Trastorn de l’Espectre Autista i a l’oci tot oferint-los experiències socials i culturals independents i dignes.