Benefactors

El programa de Benefactors, amb les seves diverses categories de col·laboració, és una formula de suport dirigida a persones físiques que amb la seva aportació filantròpica ajuden a fer realitat els objectius del Liceu. El vostre suport i compromís, tot establint un lligam amb la institució i generant un vincle de futur, és part fonamental perquè l’òpera sigui possible. Aquesta fórmula de suport us permetrà vincular-vos a l’òpera i al Liceu d’una manera més propera.

La Fundació del Gran Teatre del Liceu gaudeix del règim fiscal especial establert segons la Llei 49/2002 de 23 de desembre de “Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo”

Així mateix, d’acord amb la Disposició Addicional Quarentena Vuitena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016 es gaudirà d’un increment d’un 5% en els percentatges i límits de la deducció prevista a l’article 19 de la Llei 49/2002 i aplicable a l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

El Departament de Patrocini i Mecenatge està a la vostra disposició per atendre-us i ampliar-vos tota la informació sobre el Programa de Benefactors:

Departament de Patrocini i Mecenatge

93 485 86 31

mecenes@liceubarcelona.cat

 

Gràcies per fer-ho possible

Carlos Abril
Salvador Alemany
Fernando Aleu
Josep Balcells
Joaquim Barraquer
Núria Basi
Manuel Bertrán Mariné
Manuel Bertrand Vergés
Agustí Bou
Josep Mª Bové
Carmen Buqueras
Cucha Cabané
Jordi Calonge
Joan Camprubí
Montserrat Cardelús
Ramon Centelles
Guzmán Clavel
Josep M. Corrales
Maria Dolors i Francesc
Francisco Egea
Joan Esquirol
Antoni Esteve
Magda Ferrer Dalmau  

Mercedes Fuster
José Gabeiras
Jose Luis Gali
Jorge Gallardo
Pau Gasol
Francisco Gaudier
Lluís Mª Ginjaume
Ezequiel Giró
Andrea Gömöry
Casimiro Gracia
Jaume Graell
Francisco A. Granero
Pere Grau
Calamanda Grifoll
Francesca Guardiola
Maria Guasch
Gabriel Jené
Sofia Lluch
Rocio Maestre
Josep Milian
José M. Mohedano
Joan Molins
Josep Ignasi Molins

Josep Oliu
Francisco Reynés
Miquel Roca
Pedro Roca-Cusachs
Josep Sabé
Anna Sala
Francisco Salamero
Lluís Sans
Maria Soldevila
Jordi Soler
Emiliano Suárez
Karen Swenson
Manuel Terrazo
Ernestina Torelló
August Torà
Anna Torredemer
Joan Uriach
Marta Uriach
Manuel Valderrama
Anna Vicens
Josep Vilarasau
Maria Vilardell †
Salvador Viñas