Beques

CAEP i Centre de Màxima Complexitat (50% de gratuïtat)

Protocol

El Gran Teatre del Liceu dins del seu Projecte Social ofereix beques adreçades als Centres Educatius de tot Catalunya que consisteixen en un descompte del 50% en el preu de l’entrada. Sempre que aquests centres acreditin les següents condicions:

Condicions

Poden ser sol·licitades pels centres que acreditin ser un CAEP (Centre d’atenció educativa preferent) o Centre de Màxima Complexitat categoria que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

La petició es vehicula a través d’una carta formal signada pel director/a del centre adreçada al Servei Educatiu del Teatre on certifiqui una d’aquestes dues qualificacions.

Cada Centre farà primer les reserves del espectacles i activitats de la programació escolar de la Temporada abans de demanar la beca.

A la carta caldrà especificar el títol de l’espectacle, data i nombre de places de cada reserva feta per aquest centre.