Comissió executiva de la Fundació

PRESIDENT
Sr. Salvador Alemany Mas

VOCALS REPRESENTANTS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives  – Consellera de Cultura
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General del departament de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sra. Amaya de Miguel Toral  – Directora General INAEM 
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Sr. Joan Subirats Humet – Comissionat de Cultura
Sra. Marta Clarí Padrós – Gerent de l’ICUB

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller – Diputat delegat de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DE LA SOCIETAT DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll Olalla – President Societat GTL
Sr. Manuel Busquet Arrufat – Vice-President Societat GTL

VOCALS REPRESENTANTS DEL CONSELL DE MECENATGE
Sr. Jaume Giró Ribas – President del Consell de Mecenatge.
Sr. Luis Herrero Borque – En representació del Grupo Santander.

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valentí Oviedo Cornejo

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.