Comissió executiva del Consorci

PRESIDENTA
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives  – Consellera de Cultura

VICEPRESIDENTA
Sra. Amaya de Miguel Toral – Directora General del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS  DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas – Secretari General de Cultura

VOCALS REPRESENTANTS DEL MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE
Sr. Antonio Garde Herce – Subdirector General de Música y Danza del INAEM

VOCALS REPRESENTANTS DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Jaume Asens Llodrà – Tercer Tinent d’Alcalde
Sra. Marta Clari Padrós – Gerent ICUB                              

VOCAL REPRESENTANT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Oriol Lladó Esteller – Diputat delegat de Cultura 

DIRECTOR GENERAL
Sr. Valenti Oviedo Cornejo

SECRETARI
Sr. Joaquim Badia Armengol

NOTA: Tots els canvis de Patronat i Comissió Executiva són aplicats una vegada notificats de forma oficial.