Opera Europa

Opera Europa és la principal organització de companyies i festivals d'òpera professionals d'Europa.

Els seus membres organitzen un mínim de dues conferències l'any per tractar temes d'interès pràctic i d'on també surten contactes molt interessants per fer coproduccions i col·laboracions europees.

Opera Europa ofereix a totes les companyies i a tots els festivals una plataforma internacional de comunicació i de presentació pública ideal.

www.opera-europa.org