Projecte educatiu

El Gran Teatre del Liceu és una institució amb un fort arrelament en el conjunt de la societat catalana, amb un gran reconeixement a nivell mundial i que, a més, l'any 1983 inicia un compromís amb la comunitat educativa i amb la societat en general a través d’una sèrie d’activitats educatives.

Aquest compromís s’ha vist consolidat amb la creació d’una programació estable, El Petit Liceu, i amb tot un conjunt d’activitats que conformen el Projecte Educatiu.

La filosofia en la que es basa el Projecte Educatiu passa, per un cantó, per aprofitar l'excel·lent infraestructura de la que es disposa amb la idea d'oferir tot tipus d'activitats educatives relacionades amb el món de l'òpera, la dansa i altres espectacles. En tots ells, la producció i la posada en escena és un element important, tant com ho pugui ser la música mateixa.

Per altra banda, i com a aspectes concrets, el Gran Teatre del Liceu vol:

 • Esdevenir un centre de referència en tota l'oferta educativa relacionada amb el món de l'òpera i de la dansa,
 • Potenciar la participació de l'alumnat en projectes dirigits exclusivament a aquest col·lectiu, aportant així una experiència enriquidora per als participants,
 • Oferir suport al professorat de música, ajudant-los a completar el treball que fan a les aules aportant el material adequat,
 • Comptar amb la col·laboració de nous professionals del món de la pedagogia musical,
 • Obrir-se a l'entorn més proper, oferint projectes amb les entitats del barri,
 • Establir línies de col·laboració amb les institucions educatives de música, dansa i teatre, proposant projectes que impliquin els estudiants de grau superior,
 • Apropar l’òpera a les universitats de tot el món, amb un programa específic que inclou la retransmissió de diferents títols,
 • Impregnar d'un segell propi, de qualitat pedagògica, les diferents produccions d'espectacles familiars i escolars,
 • Ampliar l'oferta de formació dirigint-se a les famílies, a més del professorat, de manera que s’impliquin en la formació musical del seu fill/a i, també, a col·lectius diversos com pot ser el format per professionals o per experts de diversos àmbits.
 • Facilitar l’accés al Gran Teatre a col·lectius amb discapacitats i amb necessitats especíals, dissenyant projectes específics.

Per tal d'aplicar aquesta filosofia, el SERVEI EDUCATIU treballa entorn de quatre línies principals:

 • La programació estable d’espectacles adreçats a famílies i a escoles, amb un nom i un segell propi: El Petit Liceu.
 • Les Activitats Escolars, que s'adrecen als centres educatius.
 • La Formació, dirigida a famílies, professorat, i estudiants de grau superior.
 • Activitats universitàries, amb el projecte Òpera Oberta.