Torns d'accés

Seguint amb la tendència del teatre de superar les barreres arquitectòniques i facilitar l’entrada de tothom, s’ha augmentat l’amplada de tots els accessos (90 cm) per a que puguin accedir també persones que es desplacen amb cadira de rodes sense patir cap tipus de discriminació. A més, s’ha millorat el servei que permet que el propi espectador col·loqui dins del lector de codi de barres la seva entrada, carnet d’abonament o telèfon mòbil.