The Foundation's Board of Trustees

HONORARY PRESIDENT
Molt Hble. Sr. Joaquim Torra i Pla
President de la Generalitat de Catalunya

PRESIDENT OF THE FOUNDATION'S BOARD
Sr. Salvador Alemany i Mas

FIRST VICE-PRESIDENT
Hble. Sra. Mariàngela Vilallonga Vives
Consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya

SECOND VICE-PRESIDENT
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Cultura

THIRD VICE-PRESIDENT
Il·lm Sr. Jaume Asens i Llodrà
Tercer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Barcelona

FOURTH VICE-PRESIDENT
Excma. Sra. Mercè Conesa i Pagès – Presidenta Diputación de Barcelona

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE GENERALITAT DE CATALUNYA
Sr. Francesc Vilaró Casalinas - Secretari General del Departament de Cultura.
Sra. Àngels Barbarà i Fondevila – Directora Autoritat Catalana de Protecció de Dades
Sr. Joaquim Torrent i Frigola - Director General de Creación y Empresas Culturales del Departament de Cultura
Hble. Sra. Pilar Fernández i Bozal

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Excm. Sr. Santiago Fisas Ayxelà - Diputado en el Parlamento Europeo
Sra. Montserrat Iglesias Santos - Directora General del INAEM
Sr. Santiago de Torres y Sanahuja
Sr. Francisco Gaudier Fargas

BARCELONA CITY COUNCIL
Sr. Joan Subirats i Humet – Comisionado de Cultura
Sra. Marta Clari Padrós – Gerente del ICUB

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Il·lm. Sr. Juanjo Puigcorbé i Benaiges – Diputado delegado de Cultura

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE SOCIEDAD DEL GRAN TEATRE DEL LICEU
Sr. Javier Coll i Olalla – Presidente
Sr. Manuel Busquet i Arrufat – Vicepresidente
Sr. Ignasi Borrell i Roca – Tesorero
Sr. Josep Maria Coronas i Guinart – Secretario
Sra. Àgueda Viñamata i de Urruela - Vocal

VOCAL REPRESENTATIVES OF THE PATRONAGE COUNCIL
Sr. Jaume Giró i Ribas - President of the Patronage Council
Sr. Luis Herrero Borque - Grupo Santander

REPRESENTATIVE OF TELEFÓNICA
Sr. Alfonso Rodés i Vilà - Havas Media Group

TRUSTEES OF HONOR
Sr. Josep Vilarasau i Salat - Presidente de Honor de La Caixa
Sr. Manuel Bertrand i Vergès - Socidad Gran Teatre del Liceu

SECRETARY (non trustee)
Sr. Joaquim Badia i Armengol

CEO of the Gran Teatre del Liceu
Sr. Valentí Oviedo i Cornejo

NOTA: All the changes of the Board of Trustees and of the Executive Committee are applied once notified officially.